הנהלת חשבונות

ניהול פנקסי חשבונות לעוסק פטור

הוראות מס הכנסה, ניהול פנקסי חשבונות, קובעות כיצד ינהלו בעלי עסקים את הרישום החשבונאי של הכנסות, הוצאות, ביצוע עבודות ורישום כספים. 

הוראות ניהול הספרים נועדו לאפשר הן למפקחי מס הכנסה והן ליועצי המס ו/או רו"ח, הסתכלות יעילה וביקורת נכונה על הדוחות השנתיים.

במקרה של הפרת ההוראות, רשאית רשות המסים להחליט על "פסילת ספרים", ולהוציא לעסק שומה לפי מיטב השפיטה, כלומר, לחייבו במס לא בהתאם להכנסה בפועל אלא בהתבסס על הערכות וסטטיסטיקה ענפית.

 

הוראות ניהול ספרים כוללות הסברים על אופן רישום תקני של קבלות/חשבוניות וכו' והסבר על הסוגים השונים של ספרי החשבונות.

ההוראות מכילות תוספות המפרטות מהם הספרים והמסמכים שעל הנישום/עוסק לנהל, בהתאם לסוג העסק.

 

עוסק פטור אינו חייב בניהול כל הספרים המוזכרים בתוספת המתאימה לו, ויכול להסתפק בשניים בלבד: שוברי קבלות ותיק תיעוד חוץ. 

קבלה:

שובר קבלה יערך לכל תקבול בנפרד, ימוספר בסדר רץ, מקור יימסר למשלם והעתק ממנו יישאר בידי העוסק/נישום.

הקבלה תכלול-

1.    שם הנישום ומספר העוסק.

2.    תאריך. 

3.    שם המשלם וכתובתו אלא אם ידועה לנישום/עוסק. (במכירות קמעונאיות במזומן אין חובה לציין את שם המשלם וכתובתו).

4.    סכום התקבול, ואם התקבל בשיק- את פרטי השיק.

5.    מהות התקבול.

6.    חתימת המקבל.

 

תיק תיעוד חוץ:

תיק (כלומר קלסר) שבו יישמרו חשבוניות/קבלות וכו' שהתקבלו מגורמים שמחוץ לעסק. חובה לארגן את התיק באופן שיהיה ניתן לאתר בו את התיעוד.

משרדנו מנהל ללקוחותיו תיק תיעוד חוץ.

 

ליעוץ נוסף בנוגע לניהול פנקסי חשבונות לעוסק פטור - צלצל עכשיו 050-7343977 או צור קשר בפניה מקוונת
נושאים נוספים
ייעוץ מס
[ הנהלת חשבונות ]
החזרי מס
הצהרת הון
חשבות שכר

צור קשר
השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם
שלח